Privacy

Oświadczenie o ochronie prywatności

 

Firma Spuiterij Geraerts Spuiterij Geraerts, z siedzibą przy Dorser 8 5711 LE Someren, ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych, jak zostało przedstawione w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Dane kontaktowe:

https://www.buizenspuiten.nl
Dorser 8

5711 LE Someren

+31 (0) 493 440 825

Gilbert Geraerts jest pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w Spuiterij Geraerts. Można się z nim kontaktować pod adresem mailowym info@buizenspuiten.nl

Dane osobowe, które przetwarzamy

Spuiterij Geraerts przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ korzystają Państwo z naszych usług i/lub sami Państwo udostępniają nam takie dane. Poniżej zestawienie danych osobowych, które przetwarzamy:

 • ·Imię i nazwisko
 • ·Dane adresowe
 • ·Numer telefonu
 • ·adres Email
 • ·adres IP
 • ·Pozostałe dane osobowe, które Państwo aktywnie udostępniają, na przykład poprzez sporządzenie profilu na naszej stronie internetowej, w korespondencji i telefonicznie
 • ·Informacje na temat Państwa działalności na naszej stronie internetowej
 • ·Przeglądarka internetowa i typ urządzenia

Specjalne i /lub poufne informacje, które przetwarzamy

Nasza strona internetowa i/lub usługa nie ma na celu gromadzenia danych dotyczących osób odwiedzających naszą stronę, które nie ukończyły 16 roku życia. Chyba, że posiadają zgodę rodziców lub opiekuna. Nie możemy jednakże sprawdzić, czy osoba odwiedzająca naszą stronę ukończyła 16 lat. Zalecamy więc rodzicom angażowanie się w aktywność online ich dzieci, tak by uniknąć zbierania danych dzieci bez zgody rodziców. Jeżeli są Państwo przekonani, że bez zgody uzyskaliśmy dane osobowe osoby poniżej 16 roku życia, prosimy się z nami skontaktować pod adresem info@buizenspuiten.nl, wówczas usuniemy takie informacje.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe

Spuiterij Geraerts przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • ·realizacja Państwa płatności
 • ·abyśmy mogli do Państwa zadzwonić lub wysłać email, jeżeli jest to konieczne dla realizacji naszej usługi
 • ·umożliwienie Państwu założenia konta
 • ·w celu dostarczenia Państwu towarów i usług
 • ·Spuiterij Geraerts przetwarza także dane osobowe, jeżeli zostaniemy do tego ustawowo zobowiązani, jak na przykład dane, które potrzebne nam są do naszej deklaracji podatkowej.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Na podstawie automatycznego przetworzenia danych, firma Spuiterij Geraerts nie podejmuje decyzji odnośnie spraw mogących mieć (poważne) skutki. Chodzi tutaj o decyzje podejmowane przez programy lub systemy komputerowe, bez pośrednictwa człowieka (na przykład pracownika Spuiterij Geraerts). Spuiterij Geraerts korzysta z następujących programów bądź systemów komputerowych: [uzupełnianie systemu o nazwisko, powód korzystania, podrzędna logika, interes i oczekiwane skutki dla danej osoby]

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Spuiterij Geraerts przechowuje Państwa dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji celów, dla których dane są zbierane.

 

Stosujemy określone terminy, po których usuwamy Państwa dane. Mianowicie:

 • ·Nieaktywne konta klienta usuwamy po 7 latach.
 • ·Zgodnie z wymogami Urzędu Skarbowego mamy obowiązek przechowywania Państwa danych do faktury, płatności i zamówienia przez 7 lat w naszej ewidencji. Po tym czasie usuwamy Państwa dane.

Ujawnianie danych osobowych osobom trzecim

Spuiterij Geraerts nie sprzedaje Państwa danych osobom trzecim i przekazuje je wyłącznie, jeżeli jest to konieczne dla realizacji naszej umowy z Państwem lub wypełnienia obowiązków ustawowych. Z firmami, które przetwarzają Państwa dane na nasze polecenie, zawieramy umowę o przetwarzaniu danych, w celu zapewnienia takiego samego poziomu ochrony i poufności danych. Firma Spuiterij Geraerts pozostaje odpowiedzialna za takie przetwarzanie danych.

Cookies i porównywalne techniki, jakie stosujemy

Spuiterij Geraerts stosuje funkcjonalne, analityczne i śledzące pliki cookies. Cookie to mały plik tekstowy, jaki przy pierwszej wizycie na stronie internetowej zostaje zapisany w przeglądarce Państwa komputera, tabletu lub smartfona. Spuiterij Geraerts korzysta z cookies o czysto technicznej funkcjonalności. Zapewniają one właściwe funkcjonowanie strony internetowej i na przykład zapamiętanie Państwa preferencyjnych ustawień. Cookies wykorzystywane są także w celu zapewnienia właściwego działania strony internetowej i jej optymalizacji. Ponadto umieszczamy cookies zapamiętujące Państwa zachowanie w sieci, tak byśmy mogli zaoferować przygotowaną na miarę treść i reklamy. Przy Państwa pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej zostali już Państwo poinformowani odnośnie plików cookies i poprosiliśmy o zgodę na ich zastosowanie. Mogą Państwo zrezygnować z cookies, ustawiając swoją przeglądarkę w taki sposób, żeby nie zapisywała cookies. Ponadto mogą Państwo także usunąć wszystkie wcześniej zapisane informacje za pośrednictwem ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowe wyjaśnienia można znaleźć pod następującym adresem: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Pliki cookies mogą być zamieszczane na stronie internetowej również przez osoby trzecie. Są to na przykład reklamy i/lub media społecznościowe. Zestawienie takich cookies mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej pod linkiem ustawienia cookie. Tam mogą Państwo także wyłączyć takie pliki cookies.

Wgląd, zmiana lub usunięcie danych

Mają Państwo prawo do wglądu, skorygowania i usunięcia danych. Ponadto mogą Państwo wycofać swoją ewentualną zgodę na przetwarzanie danych lub zaskarżyć przetwarzanie danych osobowych przez Spuiterij Geraerts oraz prawo do możliwości przekazania danych. Oznacza to, że mogą Państwo złożyć do nas wniosek o przesłanie Państwa danych osobowych, jakimi dysponujemy w komputerowej bazie danych, do Państwa lub do innej, wskazanej przez Państwo organizacji. Wniosek o wgląd, korektę, usunięcie, przekazanie Państwa danych osobowych lub wniosek o wycofanie Państwa zgody lub zaskarżenie przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą Państwo przesłać na adres info@buizenspuiten.nl. Aby mieć pewność, że wniosek o wgląd został złożony, prosimy o przesłanie kopii dokumentu tożsamości wraz z wnioskiem. W celu ochrony swojej prywatności, na kopii prosimy przekreślić na czarno swoje zdjęcie, MRZ (strefa odczytu maszynowego, pasek z numerami w paszporcie), numer paszportu i numer PESEL. Odpowiemy możliwie jak najszybciej, ale najpóźniej w terminie czterech tygodni. Spuiterij Geraerts pragnie także zwrócić uwagę, że mają Państwo możliwość złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego ds. danych osobowych, Autoriteit Persoonsgegevens. Skargę można złożyć za pośrednictwem poniższego linku: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Jak zabezpieczamy Państwa dane

Spuiterij Geraerts poważnie traktuje ochronę Państwa danych i podejmuje odpowiednie działania, aby nie dopuścić do nadużycia, utraty, nieuprawnionego dostępu, niepożądanej publikacji i niedozwolonych zmian. Jeżeli mają Państwo wrażenie, że Państwa dane nie są właściwie chronione bądź istnieją przesłanki do stwierdzenia nadużycia, proszę skontaktować się z naszym biurem obsługi klienta lub pod adresem info@buizenspuiten.nl